Kontakt Kreativ Eiendomsutvikling AS

Om oss

Kreativ Eiendomsutvikling AS er et eiendomsutviklingsselskap og holder til i lokaler i Drøbak. Selskapet utvikler små og mellomstore boliger - og næringsprosjekter. Vi utvikler nøkkelferdige prosjekter som eneboliger, tomannsbolig, leiligheter og næringsbygg.
Vi står for den totale gjennomføringen fra tomtekjøp og prosjektering, til bygging og salg til sluttbruker.
Prosjektene utvikles i nært samarbeid med offentlige etater og utvalgte samarbeidspartnere. Boligprosjekter selges gjennom lokale utvalgte eiendomsmeglere.
Vårt satsningsområde er Akershus (Follo) med hovedsatsningsområde i Drøbak.
Selskapet besitter betydelig kompetanse innen eiendomsutvikling og har opparbeidet solid egenkapital og god økonomi. Kreativ Eiendomsutvikling AS har de siste to årene omsatt boliger for rundt 200 millioner kroner. Vi er under kontrollert ekspansjon med betydelige ordrereserver og mange spennende prosjekter under utvikling.
Kreativ Eiendomsutvikling AS har som mål å være en ledende og foretrukket samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter til ulike formål.

Firma/Historie

Kreativ Eiendomsutvikling AS ble stiftet i 2005. Selskapets eiere har de siste 20 årene innehatt ledende stillinger innen eiendomsbransjen, både innenfor byggfaget, eiendomsutvikling og eiendomsmegling.
Selskapet har siden oppstarten opparbeidet et nært samarbeid med utvalgte leverandører og bankforbindelser som gir oss gode samtalepartnere innen byggtekniske, økonomiske og finansielle spørsmål. Vi evaluerer til en hver tid våre produkter og optimaliserer prosjektene basert på erfaring, også fra våre samarbeidspartnere.

Medarbeidere:

Kreativ Eiendomsutvikling as har dyktige medarbeidere, sterk faglig kompetanse og et aktivt eierskap. Vi besitter mer enn 20 års erfaring innen eiendomsutvikling og har som mål om å være en ledende og foretrukket samarbeidspartner.

Geir Nikolaisen
Partner og Daglig leder
geir@kreat.no
Mob: 932 18 558

Thomas Alm
Partner
thomas@kreat.no
Mob: 917 09 728