Skip to main content

Kreativgården ligger sentral til, før selve innkjøringen til sentrum av Drøbak.

Kreativgården

Holterveien 2
Byggeår: 2013
Prosjekttype: Næring, boliger og kontorer
Bruttoareal: 5.000 kvm
Byggherre: Kreativ Eiendomsutvikling
Totalentreprise: Solid Entreprenør
Kontraktssum: 47 millioner kroner
Arkitekt: Kreativ Tømrerservice

Beliggenheten er jo svært sentral og bygget vil være et tydelig kjennemerke for mange mennesker før innkjøringen til selve sentrum i Drøbak

Kreativgården har ca. 2.250 nærings- og kontorarealer i første etasje og i andre etasje.

I tredje etasje er det 10 leiligheter, som varierer i størrelse fra 53 til 130 kvm. Åtte av dem har terrasser mot sør og vest, den største leiligheten legger beslag på det meste av buen og kan skilte med en terrasse på over 60 kvm. Årsdøgntrafikken er forholdsvis høy, og siden bygget er prosjektert etter TEK 10, er det gjort omfattende og fordyrende støytiltak for terrasenes vedkommende. Glassrekkverket er 1,9 meter høyt og er dimensjonert for 45 decibel.

Dette er vårt første næringsbygg.

Leie av parkeringsplass i Kreativgården:

http://pdrift.no/utleie.html

Klage på ilagt kontrollavgift:

http://pdrift.no/info.html